برگزاری شورای تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی

برگزاری اولین جلسه شورای تحقیقات و آموزش و ترویج كشاورزی استان یزد در سال 1396 یزدفردا- اولین جلسه شورای تحقیقات و آموزش و ترویج  کشاورزی استان یزد در سال جدید در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی یزد با حضور اعضاء برگزار گردید. در این جلسه نقطه نظرات و گزارش های اعضاء شورا در خصوص چگونگی جذب نوآوران و کارآفرینان بخش کشاورزی، بحث برگزاری دوره های آموزشی ، برنامه های مرکز رشد واحدهای فناور بخش کشاورزی و بررسی طرح های بخش تحقیقات علوم دامی انجام گردید
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران