توسط جمعیت هلال احمر مهریز صورت گرفت:

توزیع بیش از 60 سبد غذایی بین نیازمندان شهرستان مهریز در قالب پروژه طرح اکرامداوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز در قالب پروژه طرح اکرام بیش از60 سبد غذایی را بین نیازمندان توزیع کردند.

محسن زارعیان رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز اظهار داشت : در طول سال و طی چندینمرحله با مشارکت خیرین و داوطلبان سبدهای غذایی را در قالب طرح اکرام تهیه و به نیازمندان و افراد بدسرپرست و بی سرپرست اهدا می شود.

زارعیان افزود : در چند روز گذشته این پروژه با حضور 10 داوطلب ، 7 خیر و 3 پرسنل انجام شد که نهایتا بیش از 60 سبد غذایی تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی هر سبد غذایی 000/700 ریال است تصریح کرد : این بسته ها شامل برنج ، ماکارونی ، مرغ ، حبوبات ، رب ، روغن و ... بین افراد بدسرپرست ، بی سرپرست ، معلولان و نیازمندان توزیع شده است .کاربران آنلاین

نظرهای کاربران