گزارش تصویری سرکشی میدانی طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس از مناطق عشایری و دامداری بخش مرکزیگزارش تصویری سرکشی میدانی  طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس از مناطق عشایری و دامداری بخش مرکزی

عکاس هادی یعقوبیانکاربران آنلاین

نظرهای کاربران