دکتر واعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیئت همراه مورد استقبال مسئولین طبس قرار گرفتبه گزارش خبر نگار یزدفردادر طبس دکتر واعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات بهمراه مهندس پرویزی استاندار و دکتر امیرحسنخانی نماینده محترم شهرستان و هیئت همراه  وارد طبس شد.
در بدو ورود واعظی مورد استقبال
امام‌ جمعه محترم، معاون استاندار و فرماندار ویژه، جلالی مدیر آموزش و پرورش، دادستان ،اعضای شورای اسلامی شهر ،شهردار و دیگر مسئولین قرار گرفتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران