برگزاری دوره کمک های اولیه توسط هلال احمر مهریزرئیس جمعیت هلال احمر مهریز از برگزاری دوره کمک های اولیه در کارخانه سیمان تجارت مهریز خبر داد .

محسن زارعیان رئیس جمعیت هلال احمر مهریز اظهار داشت : دوره کمک های اولیه به منظور توانمند سازی مراجعه کنندگان این دوره آموزشی و با بهره گیری از پایگاه خادم " خانواده آماده در مخاطرات " در شهرستان مهریز برگزار شده است .

زارعیان بیان کرد : این دوره آموزشی که در محل کارخانه سیمان تجارت مهریز برگزار شد با اصول و اهداف کمک های اولیه همچون ارزیابی مصدوم ، CPR ، خونریزی و شوک ، زخم و پانسمان ، تروما ، آتل بندی ، حمل مصدوم و ... آشنا شدند .

وی افزود : تمامی شرکت کنندگان پس از حضور در آزمون و دریافت نمره قبولی ، گواهینامه این دوره برای آنها صادر خواهد شد .

زارعیان در پایان گفت : با توجه به اینکه شعار طرح ملی خادم هر خانواده یک آموزش دیده می باشد و اینکه مخاطب اصلی این طرح عموم مردم هستند و هدف آن آماده سازی مردم در برابر مخاطرات طبیعی است ، امیدواریم با یاری مردم این امر و این هدف را محقق سازیم .

لازم به ذکر است 40 نفر از کارکنان کارخانه سیمان در این دوره حضور داشتند .کاربران آنلاین

نظرهای کاربران