با هدف توسعه دوره های آموزش تخصصی و کاربردی زبان انگلیسی

مدیر مرکز آموزش کوتاه مدت زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی یزد منصوب شدطی حکمی از سوی مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان واحد یزد؛ دکتر امین نعیمی به عنوان مدیر مرکز آموزش کوتاه مدت زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی یزد معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه طی حکمی؛ دکتر محمدرضا دهقانی مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان واحد یزد و با هدف توسعه دوره های آموزش تخصصی و کاربردی زبان انگلیسی دکتر امین نعیمی را به عنوان مدیر مرکز آموزش های کوتاه مدت زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی یزد انتخاب و معرفی کرد.
دکتر امین نعیمی عضو هیأت علمی واحد یزد و دارای مدرک دکتری آموزش زبان انگلیسی و مدیر گروه زبان انگلیسی واحد یزد از مقطع کارشناسی تا کارشناسی ارشد در دورشته مترجمی و آموزش زبان انگلیسی است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران