به یاد یار دیرینهفته نامه آیینه یزد

روانشاد حاج آقا رضا زمانی ششم فروردین ماه سال جاری روی از دنیای دون گردانید و آسمانی شد. آن فقید سعید از خدمتگزاران صدیق جامعه فرهنگی بود که سالهای متمادی در کسوت باشکوه معلمی قدمهای استوار برداشت در مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) به عنوان عضو هیات مدیره نیز تجربیات ارزشمند خویش را بی‌دریغ در اختیار معلمان و متعلمان گذاشت تا پندنیوشان از آن تجارب سود برند. مشی و مرام آن مرحوم تربیت نسل امروز با روشهای نوین و آموزه‌های جدید توام بود. دانش‌پژوهان را آزاداندیش و شجاع می‌خواست. خیرمند و دست و دلباز بود. خدایش در نعیم مقیم خویش پذیرا باشد.
به لطف خویش خدایا روان او خوش دار
بدان حیات بکن زین حیات خرسندش
به منظور بزرگداشت و تکریم آن مرحوم مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) مجلسی آراسته است که تشریف‌فرمایی فرهنگیان و دوستان ارجمند باعث تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح آن مرحوم خواهد بود.
حضور شکوهمند سروران ارجمند را انتظار می‌بریم.
زمان: سه شنبه 29/1/96 ساعت 17:30
مکان: صفاییه، خیابان عدالت، سالن سبز مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع)
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران