جلسه تدوین برنامه اجرایی چهارساله(افق 1400) در جهت باز آفرینی پایدار شهری محلات هدف شهرستان طبسبه گزارش خبرنگار یزدفردا درطبس: با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس جلسه تدوین برنامه اجرایی چهارساله(افق 1400) در جهت باز آفرینی پایدار شهری محلات هدف شهرستان برگزار گردید.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران