رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان یزد گفت:

معدوم سازی 600 ویال داروی دامپزشکی تاریخ گذشته در استان یزددکتر هادی زارع از نظارت مستمر بر فعالیت داروخانه های دامپزشکی خبر داد و گفت: از آنجا که عدم رعایت موازین علمی، فنی و بهداشتی در عرضه و مصرف داروهای دامی می تواند ضررهای جدی بر امر سلامت جامعه و اقتصاد کشور وارد آورد، تمامی داروخانه های دامپزشکی استان یزد تحت نظارت مستمر اداره کل دامپزشکی استان یزد قرار دارند.

دکتر هادی زارع از نظارت مستمر بر فعالیت داروخانه های دامپزشکی خبر داد و گفت: از آنجا که عدم رعایت موازین علمی، فنی و بهداشتی در عرضه و مصرف داروهای دامی می تواند ضررهای جدی بر امر سلامت جامعه و اقتصاد کشور وارد آورد، تمامی داروخانه های دامپزشکی استان یزد تحت نظارت مستمر اداره کل دامپزشکی استان یزد قرار دارند.

وی در ادامه افزود: فروش داروهای تاریخ گذشته و یا فاقد مجوز و عدم رعایت شرایط صحیح نگهداری داروها از جمله عمده ترین تخلفاتی می باشند که امکان وقوع آن در داروخانه ها به دقت مورد بررسی اکیپ های نظارتی و کارشناسان فنی دامپزشکی قرار می گیرد. در همین راستا طی بازرسی های صورت گرفته تعداد 600 ویال داروی تاریخ گذشته کشف، ضبط و معدوم گردیده است.

زارع ضمن تأکید بر اهمیت ضابطه مند بودن ارائه و مصرف دارو در مورد دام و طیور به دامداران توصیه کرد: مشورت با دامپزشک، تهیه دارو بر اساس نسخه و مصرف آن بر طبق دستورالعمل دقیق در کنار فعالیت اصولی داروخانه ها می تواند منجر به تامین سلامت سرمایه های دام و طیور استان به عنوان ذخایر غذایی و به طبع آن حفظ سلامت آحاد جامعه گردد و این مساله هدف نهایی نظارت بر عملکرد داورخانه می باشد.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران