پذیرش نامزدهای اقلیت زرتشتی در شورای شهر یزد چه توجیهی دارد؟



علی صغر باقری

پذیرش نامزدهای اقلیت زرتشتی در شورای شهر یزد چه توجیهی دارد؟

اگر موضوع جمعیّتی باشد با توجه به اینکه زرتشتیان اقلیت حدود یک درصدی شهر یزد هستند هیچ توجیهی ندارد که نامزدی برای شورای شهر داشته باشند و جمعیّتی حدود ده درصدی را برای یک نماینده لازم دارد. اگر بخواهیم این موضوع جمعیتی را نادیده بگیریم لابد نامزد زرتشتی باید در بین زرتشتیان تبلیغ نموده و رأی آنان را اخذ نماید لذا تعیین نکردن محدوده تبلیغات برای آنان و نگذاشتن صندوق اخذ رأی جداگانه چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ مگر در انتخاب مجلس شورای اسلامی نماینده آنها در سطح کشور تبلیغ می کند و زرتشتیان در تمام صندوقها می توانند آراء خود را بریزند؟ پس چگونه است که برای شورای شهر این محدودیت نمایندگی مجلس برای آنان اعمال نمی شود؟ و اگر بنا بر این شده باشد که عده ای از مسئولین خاطی خواستند عملاً شرط اسلام را از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته و به عبارتی اسلام زدایی کنند، اینها غلطهای زیادی است که به آنها نیامده و اساس قیام امام خمینی(ره) سال 41 بخاطر همین بود که در دولت علم جهت انجمنهای ایالتی و ولایتی طیّ مصوبه ای شرط اسلام را از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشتند که با اعتراض علماء و اعتصابات بازار قم و تهران در نهایت پس از چند ماه دولت علم تسلیم شد و مصوبه را ملغی نمود. لذا برداشتن شرط اسلام از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در انتخابات شورای شهر بازی بسیار خطرناکی است که در آینده هم دامن مسئولین خاطی را خواهد گرفت و هم دامن کسانی از زرتشتیان که درب دیزی را باز دیدند و حیا را کنار گذاشته و از موقعیّت پیش آمده سوء استفاده می کنند. سوء استفاده ای که ممکن است بازخورد آن آتشی به پا کند که بنیان آتش پرستی را بسوزاند.

همین کسانی از زرتشتیان که در طول تاریخ معاصر که نگاه می کنیم همیشه با اسلام سر ناسازگاری داشتند و با دشمنان اسلام و ایران همراه می شدند، از همراهی عده ای از زرتشتیان با محمود افغان و تشویق وی برای تسخیر اصفهان و براندازی سلسله صفوی که در این میان شمار کثیری از ایرانیان مسلمان به قتل رسیدند خصوصاً در اصفهان که بسیاری بخاطر شش ماه محاصره از گرسنگی مردند. اگر نبود همراهی کسانی از زرتشتیان و اصرار آنها محمود افغان راهزنی بود که حد اکثر تا کرمان می آمد و فرار می کرد و در محاصره اصفهان هم پس از چند ماه قصد بازگشت به قندهار داشت که همان کسانی از زرتشتیان که همراهش بودند نگذاشتند و قریب شش سال ایرانیان در پنجه جلادی چون محمود افغان بودند که به شیر و پیر رحم نمی کرد. بعد از آن می بینیم در فتنه باب و بهائیّت و تا کنون کسانی از زرتشتیان با این فرقه ضالّه مراوده داشته و دارند و حتی دختر به اینها می دهند و می گیرند!! لذا اغلب زرتشتیان که به نجابت بین ایرانیان مسلمان مشهورند باید حساب خود را از بعضی از کسانیکه نسبت به اسلام و مسلمانان ستیزه جو بوده و هستند جدا نموده و نگذارند همان کسانیکه با بهائیّت مراوده دارند بخواهند برای زرتشتیان تصمیم گیر و تصمیم ساز شوند.   












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران