اولین جلسه هم اندیشی بخش کشاورزی با محوریت اقتصاد روستاتشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال بدستور معاون استاندار و فرماندارویژه درشهرستان طبس

به گزارش خبرنگار یزد فردا"طبس : اولین جلسه هم اندیشی بخش کشاورزی با محوریت اقتصاد روستا در محل دبیرخانه نظام صنفی کارهای کشاورزی طبس با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه ، معاون سیاسی فرماندار و مدیر جهاد کشاورزی طبس و کارشناسان این بخش برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی بخش کشاورزی بامحوریت اقتصاد روستا برگزار و پس ازبحث وگفتگوی کارشناسان درخصوص دستورجلسه 1) توسعه محصولات گلخانه ای 2) توسعه دام سبک 3) توسعه مکانیزاسیون و نظرمثبت همه اعضاء کارگروه کشاورزی ، طلاءی مقدم  طی سخنانی ازدبیراجرایی نظام صنفی تشکرکرده و سپس درخصوص این جلسه توصیه هایی داشت و بنا به دستور وی مقرر گردید بصورت ماهانه کمیته اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بخش کشاورزی تشکیل شود تا پیشرفت و اگرموانع درجهت تولید باشد در آن کمیته که به ریاست وی برگزارخواهدشد بررسی وبرطرف گردد .

این جلسه مصوبات دیگری هم داشت : الف) آقای مسعود رضا بندگی دبیر اجرایی نظام کارهای کشاورزی به عنوان دبیر کمیته فوق تعیین تا پیگیرجلسات باشد.
ب) طرح آمایش تولید واشتغال بخش کشاورزی  ودامی
ج) باتوجه به کمبود آب و وضعیت خشکسالی درشهرستان اولویت کشت با محصولات گلخانه ای می باشد و آقای مهندس جواهری به عنوان نماینده کمیته اشتغال بخش کشاورزی وپیگیری مجتمع گلخانه ای تعیین شد.
د) درخصوص اصلاح نژاد دام سبک مقررشد که یارانه ای جهت آمیخته گری به خریداران نربز اصلاح شده پرداخت شود.
ودرپایان بنابه دستورمعاون محترم استانداروفرماندارویژه مقررگردیدکه نظام صنفی جهت هماهنگی با ادارات کمیته امداد،اداره بهزیستی بانکها.صندوق کارآفرینی امید، بسیج سازندگی و معاونت رییس سازمان ومدیریت جهادکشاورزی شهرستان طبس درهفته آینده دعوت به عمل آورده تامعرفی تسهیلات بخش کشاورزی انجام شود.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران