کارگاه آموزشی توجیهی هیئت اجرایی انتخابات برگزار گردیدبه گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس: کارگاه آموزشی توجیهی هیئت اجرایی انتخابات برگزار گردید.

در این جلسه هیئت های اجرایی انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا با حضور مربی کارگاه، برقی معاون فرماندار طبس که دوره تربیت مربی انتخابات در شورای شهر و روستا و ریاست جمهوری را در تهران گذرانده بود برگزار گردید .

وی به سئوالات مطرح شده از طرف هیئت اجرایی پاسخ گفت و موارد قانونی انتخابات و دستور العمل ها را برای اعضا تبیین نمود.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران