دعوت از واترپلوییستهای پیشگامانی به مرحله دوم اردوی تیم ملی زیر17سال کشورامیدخسور و سیدعلی اکبرصفوی مقدم واترپلوییست های تیم پیشگامان به مرحله دوم اردوی تیم ملی زیر17سال کشور دعوت شدند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان ، دومین دوره اردوی تیم ملی واترپلو زیر17سال کشور ازتاریخ21 فروردین در استخربین المللی 9 دی واقع درمجموعه ورزشی شهیدشیرودی تهران برگزارمی گردد.

امیدخسور و سیدعلی اکبرصفوی مقدم واترپلوییست های تیم پیشگامان هستند که به این اردو دعوت شده اند.

گفتنی است واترپلوییست های پیشگامانی عنوانهای قهرمانی ونایب قهرمانی کشور را درسالهای94 و 95 دراختیاردارند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران