تعطیلی مدارس در برخی از شهرستان های استان خراسان رضویدانشگاهها و مدارس کلیه مقاطع در شهرستانهای فریمان ،مشهد،سرخس،تربت جام و کلات تعطیل شد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران