داغ انتخاباتی 18:امیر حسین رادمنش هم آمدیزدفردا :امیرحسین رادمنش عضو فعلی شوراورئیس سابق اموزش و پرورش و ازفعالین اجتماعی و فرهنگی و عضو جامعه خیرین کاندید ای شورای شهر شد

یزدفردا :امیرحسین رادمنش عضو فعلی شوراورئیس سابق اموزش و پرورش و ازفعالین اجتماعی و فرهنگی و عضو جامعه خیرین کاندید ای شورای شهر شد

امیر حسین رادمنش که سابقه عضویت در شورای شهر در دوره های مختلف را دارد و از فرهنگیان پیشکسوت استان به حساب می آید و رییس انجمن خیرین مدرسه ساز استان هم در دوره های مختلف بوده است با ثبت نام خود در انتخابات پنجم شورای شهر یزد سرنوشت حضور در انتخابات را شوراها را به مردم سپرد .

 

برچسب‌ها : رادمنشکاربران آنلاین

نظرهای کاربران