روز جمهوری اسلامیدکتر سید محمد دعایی

امروز روز ۱۲ فروردین ، ذروز جمهوری اسلامی است . شاید فرصت مغتنم و مناسبی باشد به این اتفاق و انتخاب بزرگ ملت فهیم ایران بیاندیشیم . ملتی که تصمیم گرفت به نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و سلطنتی  نه بگوید و با نود و هشت و دو دهم درصد انتخابی به غایت مردم سالارانه و عالمانه را به رخ دنیا بکشد . قالب شیوه حکومتداری جمهوری با محتوای اسلام توجه جهانیان را به خود جلب کرد .
      و امام رحمه الله علیه به عنوان معمار و طراح این حکومت از ابتدا روشن و صریح با امت گفتگو کردند .                       
      واین اتفاق بی بدیل دقیقا در کمتر از دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حاکی از ظرفیت بالای گفتمان امام در تمدن سازی است .
      و البته امام صریحا فرمودند ما ادعا نمیکنیم در جمهوری اسلامی به همه اسلام عمل میکنیم .
      آنچه که مبرهن است نوع جهت گیری نظام مبتنی بر اسلامیت بوده اگر چه متاسفانه نتوانسته از همه ظرفیتها استفاده کند . مثلا در مقوله اقتصاد به هیچ وجه براساس اسلام عمل نشده و همان نظریه های وارداتی مرجع تصمیم گیری بوده است .
       و ازجهات دیگرنیز اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم ناکامی زیاد داشته ایم . ماعلی رغم داشتن فرهنگ غنی ایرانی اسلامی از سبک زندگی ایرانی اسلامی در هجوم و شبیخون خیلی نتوانستیم خود مراقبتی داشته باشیم .
       البته که میزان پیشرفتها در همین چند ساله فوق العاده بوده است سرعت رشد علم و تکنولوژی برای کشور ما که پیوسته از ابتدا تحت تحریم و جنگ تحمیلی ۸ ساله بوده قابل دفاع است .
       اما نتوانستیم پاذبه پای جوهره و ظرفیت نظام و تفکر امامین انقلاب قدم برداریم .
      متاسفانه بخش اعظم ناکامی به مسوولین بعضا نا کارآمد بر میگردد که آن هم حاصل انتخابهای غلط ما است .
      چون بزرگترین شاهکار امام همین نظام مردم سالار دینی است که نقش مردم به شدت در آن متبلوراست .
      فرصت مناسبی است فکر کنیم به آنچه که قرار بود باشیم الان کجاییم و کجا باید باشیم .
      ما در بعد صدور انقلاب و آرمانهای آن به شدت موفق بوده ایم . اما در اجرای این آرمانها و احکام اسلام در داخل چندان و متناسب رشد نکرده ایم .
      درروایات است در زمان ظهور امام عصر از ۳۱۳ فرمانده اصلی ۵۰ نفر خانم هستند یعنی ۱۶ درصد پستهای کلیدی و در سطح فرماندهی دنیا این تفکرشیعه است ما نتوانستیم در این مقوله ها چه به لحاظ تئوریزه کردن و چه درعمل ابتکار را به دست بگیریم و هنوز متهم میشویم به نقض حقوق بشر حال اینکه در همین موج آخر دموکراسی درغرب ببینید چندتا زن درکل دنیادرسطحی هستند که شیعه به ان نظر دارد .
       امروز را فرصتی برای بازبینی اندیشه امام و مبانی انقلاب بزاریم .انتخاب بزرگ ملت و نه به یک روش حکومتی ۲۵۰۰ ساله تفسیر ایه ما سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهیم مگر اینکه خود بخواهند بود .
       اکنون  و مطابق سنت لایتغیرالهی باید به هوش باشیم امام به مسوولین میفرمود آگاه باشید اگر مردم از ذات شما اگاه بشوند بساط این نظام جمع میشود . روز جمهوری اسلامی روز انتخاب بزرگ و عالمانه ملت با رهبری امام امت مبارک
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران