روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد:

سرعت های غیرمجاز در راه های برون شهری در تیررس دوربین های ثبت تخلف سرعت🔹مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، ضمن بیان مطلب فوق، از همراهی مردم و رانندگان در سفرهای نوروزی و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی توسط آنها تقدیر و تشکر کرد.

🔹به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، محسن صادقیان، ضمن اشاره به کاهش تصافات جاده ای از ابتدای طرح نوروز ۹۶ تاکنون، اذعان داشت: سامانه های تردد شمار مرکز مدیریت راه های این اداره کل روزانه بطور متوسط تعداد ۲۹۰۰۰۰ تردد را در جاده های استان ثبت کرده اند که در نتیجه تردد در جاده های برون شهری استان در طرح نوروزی امسال تا نهم فروردین ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با افزایش ۱۵ درصدی مواجه بوده است.

 🔹صادقیان اضافه نمود: نصب دوربین های ثبت تخلف سرعت و همراهی و همکاری مردم در زمینه رانندگی باعث کاهش سرعت در جاده ها شده است.

🔹این مقام مسئول ادامه داد: از ابتدای طرح نوروزی تا ساعت ۲۳، روز دهم فروردین ماه، تعداد ۳۴۰۷ تخلف سرعت در جاده های استان توسط سامانه های مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ثبت شده است که تعداد ۲۶ رکورد اولیه دوربین ها، سرعت های بالای ۱۶۵ کیلومتر در ساعت و بیشترین سرعت ثبت شده را ۱۷۹ کیلومتر در ساعت، ثبت کرده اند.

🔹مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، اغلب اتفاقات جاده ای در نوروز امسال را از نوع واژگونی عنوان کرد و دلیل عمده اینگونه حوادث را خواب آلودگی رانندگان دانست و اظهار داشت: از همین ابتدای سال جاری با فعال تر کردن کمیته ایمنی حمل و نقل و سوانح جاده ای برای حل این مشکل برنامه ریزی خواهیم کرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران