روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد:

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد مطرح کرد:🔹کمیسیون های ماده 11 رسیدگی به تخلفات رانندگان در استان، در سال 1395 عملکرد بازدارنده داشته است 

🔹در راستای کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان بخش حمل و نقل بار و مسافر استان در سال ۱۳۹۵، تعداد سیزده جلسه کمیسیون ماده ۱۱ استان برگزار شد و به تخلفات ۲۱۹ نفر از رانندگان متخلف در حوزه رعایت ضوابط حمل و نقلی، رسیدگی گردید.

🔹محسن صادقیان مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و رئیس کمیسیون ماده ۱۱ استان یزد، با بیان مطلب مطروحه فوق، تاکید نمود: ۴۳ درصد تخلفات مربوط به تخلف حمل بار بدون اخذ بارنامه، ۳۵ درصد مربوط به تخلف حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز و ۲۱ درصد مربوط به تخلفات ایمنی، نظیر نقص تجهیزات فنی ناوگان و عدم مهار بار بوده است که در این ارتباط رانندگان، متناسب با تخلفات ارتکابی، تذکر کتبی یا احکامی مبنی بر محرومیت از رانندگی در بخش حمل و نقل جاده ای از یک ماه تا شش ماه را دریافت نموده اند.

(جمعا ۲۴۲ ماه  لغو موقت فعالیت)

 🔹رئیس کمیسیون ماده ۱۱ استان یزد، با اشاره به سابقه قبلی تخلف فقط ۱۶ نفر راننده از جمع ۲۱۹ نفر بدون سابقه قبلی تخلف، بازدارندگی عملکرد کمیسیون ماده ۱۱ استان را در تکرار تخلف توسط رانندگان، مورد تاکید قرار داد.

🔹صادقیان در خاتمه، خاطر نشان نمود: هدف از اعمال تنبیهات مقرر در کمیسیون ماده ۱۱ استان، ارتقاء ضریب ایمنی حمل و نقل و کاهش مخاطرات ناشی از آن بوده است و امید داریم در آینده شاهد کمتر شدن میزان حضور رانندگان متخلف در کمیسیون ماده ۱۱ استان یزد باشیم.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران