بازدید حسینی معاون سیاسی استاندار به همراه طلائی معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس از ستاد اسکان شهرستان طبسبه گزارش خبرنگاریزد فردادر طبس بازدید حسینی معاون سیاسی استاندار به همراه طلائی معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس از ستاد اسکان شهرستان طبس

در این بازدید حسینی مردم طبس را مردمی شریف و مهمان نواز لقب داد و از زحمتهای جلالی و مهندس طلائی برای امکانات فراهم آمده برای میهمانان نوروزی قدردانی کرد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران