عیادت حسینی معاون سیاسی امنیتی استانداری از امام جمعه محترم طبسعیادت حسینی معاون سیاسی امنیتی استانداری با همراهی معاون استاندار و فرماندار ویژه و جلالی ریاست مدیریت آموزش و پرورش از امام جمعه محترم طبسکاربران آنلاین

نظرهای کاربران