داغ انتخاباتی 7:وحید رضا خباززاده هم آمدیزدفردا "در پی ثبت نام افراد شاخص سیاسی و اجتماعی جهت حضور در انتخابات  شورای شهر یزد سئوالات مختلف از ثبت نام افراد حاضر در شورای شهر شده است .

وحيد رضا خباززاده يزدي اولین جوان یزدی بود که با 27 سال سن قرق شورای شهر برای افراد پیشکسوت را شکست و خود را برای جوانان الگو قرار داد که جوانها هم می توانند رای مردم را به خود اختصاص دهند .

وی که  با٣٧ سال سن  در حال حاضر تجربه ده ساله حضور در شوراي اسلامي شهر يزد را در کارنامه خود دارد .

وی توانست در شورای شهر یزد رياست كميسيونهاي برنامه وبودجه. كميسيون اقتصادي وحقوقي. كميسيون نظارت شورا و همچنين سخنگويي شورا عهده دار شود .

  ٦ سال مديريت ورزش همگاني استان یزد را  عهده دار بود

وی   با ليسانس بازرگاني و فوق ليسانس mba گرايش استراتژيك براي با سوم كانديداي شوراي شهر شده است تا یکبار دیگر سرنوشت خود را به دست  مردم بسپارد .http://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_143525.jpeg

کاربران آنلاین

نظرهای کاربران