یا مقلّب القلوب والابصار..مطالبی پیرامون درخواست تحوّل حالعلی اصغر باقری

درخواست تحوّل حال: در آخرین روزهای پایانی سال و آغاز سال 1396 ذکر یا مقلّب القلوب والابصار .. بر زبانها و قلبها جاری است. میلیونها نفر که توفیق داشتند به زیارت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السلام نائل شوند این ذکر را در کنار بارگاه آنحضرت که صاحب اصلی مملکت ما هستند یاد می کنند. ما نیز هرجا که باشیم می توانیم دلها را روانه آستان قدس رضوی نموده و همراه و همنوا با زائران حرم رضوی این اذکار را زمزمه نماییم و از خداوند متعال مجدانه و عاجزانه بخواهیم که حال ما را به بهترین حال متحول فرماید. چه حال شخصی و چه حال و احوال اجتماعی که سرنوشت حال شخصی ما نیز به همان حال اجتماعی گره خورده و جدا نمی باشد بلکه مؤثر در حال آیندگان ما نیز می باشد.

 

شرط تحقق حال به احسن الحال: اول اینکه یاد خدا را هیچگاه فراموش نکنیم و در همه امور از او یاری بخواهیم، دوم همانطور که در جمله حسبنا ا... و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر می خوانیم در همه احوالات به این جمله توجه داشته باشیم که خداوند متعال بهترین وکیل و بهترین سرپرست و بهترین یاور برای ماست، لذا بر این باور باشیم و امورات خود را به خداوند بسپاریم و در مسیری که او می پسندد گام برداشته و تلاش نماییم و از سستی و رخوت خود را بدور داریم و در هر شرایط و وضعیّتی شاداب باشیم و برای زندگی شاداب تر تلاش کنیم. البته آن شادابی که یک جهت آن در این دنیا و جهت دیگرش در سرای دیگر تعریف و به هم مرتبط می باشد نه آن شادابی صرف مادی که در دنیای غرب و ماهواره ها تبلیغ و چیزی جز بی بند و باری و هرزگی و بی مسئولیتی و خراب کردن دنیا و آخرت از ان بیرون نمی آید و نهایتش هم پوچ گرایی و بی هویّتی است.

 

چگونه شاداب تر و شاداب تر زندگی کنیم: اگر به آیه شریفه  وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ توجه داشته و خود را مسئول در برابر خود و در برابر جهان اطراف خود بدانیم می توانیم با شادابترین صورت زندگی نموده و بهترین حالات و احوال را در این دنیا و آخرت برای خود بسازیم.