بازدید مهندس پرویزی به همراه فرماندار ویژه وشهردار طبس از رواقها وطرح جدید میدان امامبه گزارش خبرنگار یزدفردا در طبس:بازدید مهندس پرویزی به همراه فرماندار ویژه وشهردار طبس از رواقها وطرح جدید میدان امام 

 

 
 
 
 
 
تعداد بازدید: ۳۴


کاربران آنلاین

نظرهای کاربران