دیدار طلائی مقدم، فرماندار ویژه طبس با دکتر ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس دیدار طلائی مقدم، فرماندار ویژه طبس با دکتر ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و مهندس اصغری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان صورت گرفتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران