دبير ستاد انتخابات استان خبر داد:

آغاز ثبت نام قطعي داوطلبين عضويت در شوراهاي اسلامی شهر و روستاثبت نام قطعي از داوطلبين شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از صبح روز دوشنبه 30 اسفند ماه 95 آغاز شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد "محمد محامدی" با اعلام آغاز رسمی ثبت نام قطعی داوطلبین شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: داوطلبيني كه به هر دليل موفق به اخذ گواهي عدم سوءپيشينه نشده اند، ضروري است تا در هنگام ثبت نام در فرمانداري ها يا بخشداري ها فرم خوداظهاري را تكميل نمايند.
مديركل سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري يزد عنوان كرد: با تكميل فرم خوداظهاري، ثبت نام بصورت موقت صورت مي گيرد و داوطلب بايد قبل از پايان مهلت بررسي صلاحيت در هيئت اجرايي، گواهي سوءپيشينه را ارائه كند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران