روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد:

نمونه ای از رکوردهای ثبت شده، توسط سامانه های هوشمند اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزدنمونه اي از اخرين تخلف ثبت  شده توسط سامانه Its  محور سورمق يزد، يك كيلومتر بعد از عقاب كوه ساعت 17:57کاربران آنلاین

نظرهای کاربران