در گفتگو با یزد فردا اعلام شد

جشنواره های امسال مهجور ماندندمجتبی امین از نحوه برگزاری جشنواره های امسال انتقاد کرد

دستیار تهیه و دستیار کارگردان فیلمهای داستانی و انیمیشن از نحوه برگزاری جشنواره های امسال انتقاد کرد، مجتبی امین افزود: از نظر تعداد جشنواره ها نسبت به سالهای قبل دچار افتی نامحسوس شدیم اما جشنواره هایی که برگزار شد از نظر کیفیت برگزاری دچارافت شدیدی بودند که نمونه بارز آن جشنواره بین المللی فجر و اعتراض گسترده سینماگران به انتخاب آثار و داوری اختتامیه بود، فیلسماز حاضر در جشنواره های فیلم رضوی و سنگر تصریح کرد: بهتر است جشنواره ها با موضوعات مشخص تفکیک و اطلاع رسانی به گونه ای انجام شود که فیلمسازان فرصت تولید آثار حرفه ای با کیفیت مناسب را داشته باشند، دستیار تهیه فیلم تحسین شده دوستی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم در سال جدید با همفکری هنرمندان و مسئولان برگزاری جشنواره های مختلف بتوانیم به نتایج خوبی در زمینه تولید و عرضه فیلمهای داستانی و انیمیشن در جشنواره ها و شبکه نمایش خانگی داشته باشیم.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران