اطلاعیه مهم بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص موسسه اعتباری کاسپینبانک مرکزی در خصوص موسسه اعتباری کاسپین که دارای مجوز رسمی از این بانک می باشد با صدور بیانیه ای در خصوص 5 تعاونی از جمله امید جلین ، حسنات و... به سپرده گذاران اطمینان خاطر داده است که هیچ گونه نگرانی نداشته باشند و اعتراضات مربوط به تعاونی های فرشتگان و بدرتوس می باشد.

 

بانک مرکزی در خصوص موسسه اعتباری کاسپین که دارای مجوز رسمی از این بانک می باشد با صدور بیانیه ای در خصوص 5 تعاونی از جمله امید جلین ، حسنات و... به سپرده گذاران اطمینان خاطر داده است که هیچ گونه نگرانی نداشته باشند و اعتراضات مربوط به تعاونی های فرشتگان و بدرتوس  می باشد.

شایان ذکر است تمامی شعبی که در استان یزد فعالیت می نمایند شعبات کاسپین (امید جلین) می باشد.

متن بیانیه بانک مرکزی به شرح ذیل می باشد:

معاونت نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد

تحویل 5 تعاونی از 8 تعاونی منحله به موسسه اعتباری کاسپین


معاونت نظارتی بانک مرکزی به استناد تفاهم نامه های تنظیمی میان هیئت های تصفیه تعاونی های اعتبار منحله الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات و امیدجلین با موسسه اعتباری کاسپین، اعلام کرد که در حال حاضر دارایی های این 5 تعاونی به موسسه اعتباری کاسپین تحویل شده و از این پس موسسه کاسپین پاسخگوی سپرده های تعاونی های منحله مذکور خواهد بود.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه 1395.11.11 در مورد موسسه اعتباری کاسپین به اطلاع می رساند این بانک در راستای تکالیف قانونی برنامه پنجم توسعه، قانون تنظیم بازار کار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و آیین نامه اجرایی این قانون و حسب مفاد مصوبه مورخ 1394.08.05 شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی تعاونی های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدرتوس و امید جلین مشروط به انحلال آنها موافقت کرد. متعاقباً بعد از انحلال تعاونی های یاد شده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه 3000 میلیارد ریال در مورخ 1394.12.27 و با هدف ساماندهی تعاونی های منحله مذکور صادر شد.
در همین راستا و براساس اعلام معاونت نظارتی بانک مرکزی، خوشبختانه با تلاش های به عمل آمده و اقدامات صورت گرفته با حمایت مسئولین محترم قضائی به استناد تفاهم نامه های تنظیمی میان هیات های تصفیه تعاونی  های اعتبار منحله الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات و امیدجلین با هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین، تحویل دارائی های 5 تعاونی اعتبار منحله ذکر شده از تعاونی های اعتبار منحله هشت گانه تاکنون به موسسه اعتباری کاسپین محقق شده است.
گفتنی است تلاش های بی وقفه و تمهیدات لازم با هدف تعیین تکلیف و نقل و انتقال دارائی های سه تعاونی اعتبار منحله فرشتگان، پیوند و بدرتوس نیز کماکان ادامه داشته و نتایج در این باره از طریق وب سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد.

http://cbi.ir/showitem/16024.aspx
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران