روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد:

بازدید مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد ازاداره راهداری وحمل و نقل جاده ای شهرستان خاتممدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد با همراهی برازنده مقدم معاون توسعه منابع این اداره کل از اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خاتم بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، در ابتدای این دیدار، احمد جوزمی رییس اداره مذکور، ضمن خیر مقدم و ارائه گزارش عملکرد، به تشریح مطالبی پیرامون وضعیت فعلی اداره، مسائل و مشکلات حاکم و پیش رو و پیشرفت های حاصله در کلیه زمینه های مختلف پرداخت و در ادامه، محسن صادقیان مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در نشست صمیمی با راهداران این اداره، ضمن بررسی مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی راهداران، پیرامون آن سخنانی بیان نمود.

صادقیان در پایان این نشست از همکارانی که همکاری با این اداره کل را در اداره راه و شهرسازی ادامه خواهند داد با اهدای لوح سپاس، تقدیر و تشکر بعمل آورد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران