اولین اظهارنظر معلم زبان احمدی نژاد+عاقبت یارانه 250 تومانی!ضمیمه طنز روزنامه قانون امروز هم به اظهارنظرهای چهره ها و برخی خبرهای منتشر شده به شیوه خود، واکنش نشان داده است.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران