دادستان شهرستان مهریز:

دستگاه قضائی با افراد و گروه‌های‌ مخل‌ امنیت‌ و آسایش‌ مردم‌ در چهارشنبه آخر سال به طور قاطع برخورد می کند.دادستان شهرستان مهریز گفت: دستگاه قضائی با افراد و گروه‌های‌ مخل‌ امنیت‌ و آسایش‌ مردم‌ در چهارشنبه آخر سال به طور قاطع برخورد می کند.

دادستان شهرستان مهریز  گفت: دستگاه قضائی با افراد و گروه‌های‌ مخل‌ امنیت‌ و آسایش‌ مردم‌ در چهارشنبه آخر سال به طور قاطع برخورد می کند.

 به گزارش یزد فردا ، حسن پور افزود: با تدابیر پیش بینی شده و هماهنگی بین مسئولان قضائی و انتظامی، برای چهارشنبه آخر امسال به گونه ای برنامه ریزی شده تا شاهد کم ترین تجمع های هنجارشکن و حادثه ساز باشیم.
وی، پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین را مهم ترین هدف مسئولان قضایی و انتظامی مهریز اعلام کرد و افزود: اگرچه با همکاری خوب مردم در سال های اخیر همواره  شاهد کاهش میزان جرائم و مصدومان چهارشنبه آخر سال در استان و شهرستان  بوده ایم اما همین تعداد نیز باید با انجام کارهای فرهنگی از بین برود.


دادستان حسن پور ادامه داد: با توجه ‌به‌ اینکه‌ ارتکاب‌ چنین‌ اعمالی‌ واجد وصف‌ مجرمانه‌ و قابل‌ تعقیب‌ کیفری‌ است به‌ تمامی ماموران‌ انتظامی‌ و ضابطان‌ دادگستری‌ اعلام‌ کرده ایم تا در صورت‌ مشاهده‌ رفتارهای هنجار شکن و حادثه آفرین، نسبت‌ به‌ شناسایی‌ عاملان‌ اقدام‌ کرده تا با مرتکبان‌ چنین‌ اعمالی‌ برخورد قاطعانه و بدون اغماض‌ به‌ عمل‌ آید.


وی اضافه کرد: حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال در برخی‌ از موارد موجب‌ آتش‌سوزی‌، تخریب‌ اموال‌ و تاسیسات‌ عمومی‌ و یا اموال‌ خصوصی‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ شده و حوادث‌ تلخ‌ و تاسف‌ باری‌ را به‌ همراه‌ دارد که برخودهای قاطع قضائی می تواند در رفع آنها موثر واقع شود.


دادستان‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مهریز خاطرنشان کرد: ما هیچ گاه با شادی‌ مردم‌ مخالف‌ نیستیم اما اقدام های مجرمانه مخلان نظم و آسایش عمومی را به هیچ عنوان زیبنده جامعه اسلامی و مردم فهیم و ولایتمدار مهریز نمی‌دانیم و موظفیم با کمک نیروی انتظامی امنیت مطلوب را در چهارشنبه اخر سال برای شهروندان مهریزی  فراهم کنیم.

کمالی خبرنگار یزد فردا - مهریز
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران