صدا وسیمای مرکز یزد

تقدیراستاندار یزد از صداوسیمامهندس میر محمدی استاندار یزد در نشست فصلی روابط عمومی ها از صدا و سیما تقدیر کرد

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز یزد "‌مهندس میرمحمدی استاندار یزد در نشست فصلی روابط عمومی هاو معارفه مدیرکل روابط عمومی استانداری گفت :ارتباط روابط عمومی ها با رسانه ها در انعکاس فعالیت دولت بسیار مهم است وباید همکاری خوبی با رسانه بویژه رسانه ملی داشته باشند وی  همکاری وتعامل صداوسیمای یزد در این موضوع وانعکاس فعالیت های دولت  بسیار مناسب دانست واز زحمات این رسانه تقدیروتشکر کرد
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران