با امضاء طوماری صورت گرفت ؛

درخواست بهابادیها برای دیدار با مقام معظم رهبریبه مناسبت فرارسیدن قیام دهم فروردین سال 57 مردم یزد جمعی از مردم ولایت مدار بهاباد طی امضاء طوماری ، خواستار دیدار درروز دهم فروردین با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای و ارائه رهنمودهای معظم له شدند

به مناسبت فرارسیدن قیام دهم فروردین سال 57 مردم یزد جمعی از مردم ولایت مدار بهاباد طی امضاء طوماری ، خواستار دیدار درروز دهم فروردین با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای و ارائه رهنمودهای معظم له شدندکاربران آنلاین

نظرهای کاربران