نشست و بازدید مسئولین آموزش فنی و حرفه ای از شرکت فولاد آلیاژی یزددر راستای توسعه همکاریها و آموزش های فنی و حرفه ای با شرکت ها و صنایع صورت گرفت: نشست و بازدید مسئولین آموزش فنی و حرفه ای از شرکت فولاد آلیاژی یزد

در راستای توسعه همکاریها و آموزش های فنی و حرفه ای با شرکت ها و صنایع صورت گرفت: نشست و بازدید مسئولین آموزش فنی و حرفه ای از شرکت فولاد آلیاژی یزد

   به گزارش روابط عمومی اداره کل  آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، در راستای توسعه همکاریها و آموزش های فنی و حرفه ای با شرکت ها و صنایع طی نشست و بازدیدی که با حضور"سیدضیاء هاشمی هاشمی"مدیر منابع انسانی شرکت فولادآلیاژی ،"خانم باستانی" رئیس  آموزش و توسعه منابع انسانی"محسن تولائی"رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آیت ا... خامنه ای یزد ،"مجید ندافیون"مسئول آموزش در صنایع آموزش فنی و حرفه ای استان و "محمود فطرسی"کارشناس آموزش در صنایع مرکز و تنی چند از و تعدادی از کارشناسان شرکت فولاد آلیاژی صورت گرفت در خصوص ارتقاء آموزش ها و راهکارهای آموزش پرسنل این شرکت تبادل نظر شد و از محل مرکز آموزش بین کارگاهی این شرکت که شامل کارگاه تخصصی در زمینه برق ، هیدرولیک وپنوماتیک ، کارگاه اتوماسیون وکلاس های تئوری می باشد بازدید به عمل آمد .

گفتنی است در این بازدید"هاشمی" مدیر منابع انسانی شرکت فولادآلیاژی، اظهار امید واری نمود برگزاری این نشست را مقدمه ای جهت اراارتقاء ارتباط بین آموزش فنی و حرفه ای و شرکت فولادآلیاژی و گامی در جهت خدمت رسانی بهترعنوان نمود.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آیت ا... خامنه ای یزد نیز در این نشست ضمن بیان و معرفی فعالیت های آموزش فنی و حرفه ای در حوزه های مختلف اظهار داشت: این شرکت ظرفیت های بسیار مناسبی برای اجرای آموزش های فنی و حرفه ای مورد نیاز دارد و می توان از ظرفیت های این شرکت برای ارائه آموزش به سایر شکت ها و کارخانجات همجوار استفاده نمود.

در ادامه آقای مجید ندافیون ، رئیس آموزش در صنایع استان یزد اظهار امید واری نمود: با همت و پیگیری های آتی بتوان محل آموزش های این شرکت را از وضعیت بین کارگاهی به جوار کارگاهی ارتقاء داد.

در ادامه قسمتی از خط تولید نورد سبک مورد بازدید قرار گرفت.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران