بازدیدمدیرکل صداوسیما از بیمارستان صحراییدکتر پهلوانیان مدیرکل صداوسیما از بیمارستان صحرایی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای یزد دکتر پهلوانیان مدیرکل صداوسیما از چهارمین بیمارستان صحرایی تخصصی وفوق تخصصی سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه الغدیردرمحل ورزشگاه شاهدیه بازدیدکرد. دراین بازدیدکه باحضوردکتر قادری مسئول بسیج جامعه پزشکی وجمعی ازمسئولین بهداشت ودرمان استان برگزارشد دکترپهلوانیان از قسمتهای مختلف این بیمارستان ومراحل درمان بازدیدکرد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران