دیدار مهندس تاجیک مديركل دفتر مناطق نمونه گردشگري سازمان میراث ف کشور با فرماندار طبس.دیدار مهندس تاجیک مديركل دفتر مناطق نمونه گردشگري و زيرساخت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس.

مهندس تاجیک از لهجه طبسی به زیبایی یاد کرد و خواستار شناساندن این لهجه شدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران