بازدیدمهندس طلائی از معدن سنگ آهن نرم عشق آباد و پیگیری مشکلات معدنبه گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس بازدید مهندس طلائی از معدن سنگ آهن نرم عشق آباد و پیگیری مشکلات معدن صورت گرفتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران