بازديد مدير كل امور روستايي و شوراهاي استانداري از پروژه هاي عمراني بخش گاريزات + تصويربه گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات پروژه هاي عمراني بخش گاريزات مورد بازديد مدير كل امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد قرار گرفت.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران