درختکاری پارک بانوان با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه، شهردار و جمعی از مسئولین شهرستانبه گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس  درختکاری پارک بانوان با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه، شهردار و جمعی از مسئولین  انجام شدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران