یک دوره کارگاه آموزشی« اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بیمه و تأمین اجتماعی» با همکاری دانشگاه اردکان وسازمان تأمین اجتماعی در دانشگاه اردکان برگزار گردید.

بیش از 150 نفر از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه اردکان در این کارگاه یک روزه با اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی در حوزه تأمین اجتماعی آشنا شدند. در این کارگاه که رئیس دانشگاه اردکان و جمعی از رؤسای شعب تأمین اجتماعی استان یزد نیز حضور داشتند، ابتدا دکتر احمد فتاحی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه اردکان با اظهار خرسندی از برپایی نشست های آموزشی گفت: همه موظف هستیم در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تلاش کنیم. دکتر فتاحی همچنین با برشمردن دلایل نیاز به اقتصاد مقاومتی آمادگی مجموعه دانشگاهی را در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. سپس مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی کشور در سخنانی با بیان اینکه تأمین اجتماعی حقی است همگانی و تکلیفی است بر عهده دولت ها به مقایسه وضعیت تأمین اجتماعی در کشورمان با سایر کشورها پرداخت.دکتر حسین امیری گنجه همچنین با اشاره به مبانی اقتصاد مقاومتی افزود: اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار اقتصادی برای گذر از وضعیت اقتصادی سالهای اخیر به نسبت وضعیت جهانی آن بوده و طبیعی است که تا کشورهای سلطه بر سر راه توسعه و پیشرفت کشورمان مانع تراشی کنند اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار مقابله خواهد بود. وی همچنین با تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی خلاصه ای از فعالیت های صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را عنوان نمود.

در  ادامه دکتر توتونچی مدیر گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با ارائه پاورپوینت به مورادی نظیر پیدایش و توجه به اقتصاد مقاومتی،محورهای مقاوم سازی، تعریف اقتصاد مقاومتی، وضعیت اقتصادی کشور و ظرفیت های اقتصادی آن و غیره پرداخت. پرسش و پاسخ بخش پایانی این کارگاه بود.

 


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگذاری فردا