دیدار مهندس عربی معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان جنوبی با فرماندار طبسدیدار مهندس عربی معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس

به گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس دیدار مهندس عربی معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس

تاکید فرماندار بر ارائه خدمات بهتر و مناسب به گردشگران و مسافرین نوروزی، ایجاد کمپ های گردشگری ، مجتمع های خدماتی و رفاهی در مکانهای مناسب برای گردشگرانکاربران آنلاین

نظرهای کاربران