سیاست گذاری های اصلاح طلبان در انتخابات 96 درگفتگو ی بشارت نو با غلامعلی سفید:

مهندس غلامعلی سفید: مهر پایان بر شایعه تفرقه اصلاح طلبان یزد/ با نماینده مردم یزد لیست واحدی معرفی می کنیم/اصلاح طلبان یزد لیستی واحد در انتخابات 96 خواهند داشتروزنامه بشارن :رییس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان یزد:هنوز هیچ لیست انتخاباتی در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان یزد بسته نشده و ازهمه علاقمندان به این جریان سیاسی می خواهیم با ارائه عملکرد خود به این شورا در فرآیند انتخاب لیست شرکت داده شوند

روزنامه بشارن :رییس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان یزد:هنوز هیچ لیست انتخاباتی در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان یزد بسته نشده و ازهمه علاقمندان به این جریان سیاسی می خواهیم با ارائه عملکرد خود به این شورا در فرآیند انتخاب لیست شرکت داده شوند

اختلاف افکنی میان اصلاح طلبان از ترفندهای رقبای سیاسی آنهاست، اصلاح طلبان باید از تجربه اختلاف داشتن و شکست در انتخابات 84 استفاده کرده و در انتخابات 96 متحد باشند

شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان بیشترین همراهی و قرابت را با ابوالفضل موسوی دارد و وی یکی از اعضای این شورا در تهیه لیست انتخابات 96 است

قو گرایی، محله محوری و توجه به اعتبار خانوادگی همچنان ملاک انتخاباتی مردم یزد است که باید با معرفی افراد متخصص، پاکدست و فرهنگ سازی این شیوه نادرست را عوض کنیم

اصلاح طلبان فراز و نشیب های زیادی را در سپهر سیاست ایران پشت سر گذاشته اند و آفتاب بخت آنها 2 بار در سال های 76 و 94 طلوع کرد. اما هربار پس از رسیدن به جایگاه هایی در هرم قدرت، با حجم بالایی از انتقاد و گاهی تخریب از طرف رقیب سیاسی خود مواجه شده اند. در تجربه سالهای دولت اصلاحات، اختلاف افکنی های تبلیغاتی رقیب، اصلاح طلبان را به چند دسته تقسیم کرد و به تقابل با یک