جلسه جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي در يزد/رستم قاسمي وزير احمدي نژاد : دكل نفتي گمشده مربوط به شركتي از بنياد تعاون بود و پسر مهاجراني از دلال هاي خريد اين دكل بودرستم قاسمي وزير احمدي نژاد : دكل نفتي گمشده مربوط به شركتي از بنياد تعاون بود و پسر مهاجراني از دلال هاي خريد اين دكل بود

یزدفردا"جلسه جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي  در يزد در حال برگزاري است

حجت السلام والمسلمين مدرسي امام جمعه محمد آباد در جلسه #جبهه_مردمي_نيروهاي_انقلاب: من به عنوان نيروي خارج از سازمان اما حامي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب هستم
جبهه مردمي نيروهاي انقلاب : رستم قاسمي وزير نفت احمدي نژاد در محل جلسه در يزد حاضر شد
 
از ديگر حاضرين اين جلسه انتخاباتي حجت السلام حسيني كوهستاني مديركل تبليغات اسلامي استان و مرتضي شايق عضو شوراي شهر هستند

رستم قاسمي وزير نفت دولت محمود احمدي نژاد در جلسه #جبهه_مردمي_نيروهاي_انقلاب  در يزد در حال سخنراني است


رستم قاسمي وزير احمدي نژاد : مردم از انقلاب زده نشده اند از مسئولين زده شده اند


رستم قاسمي وزير احمدي نژاد : همكنون شرايط اقتصادي به گونه اي است كه كارخانه فقر درست كرده ايم
ديگر سخنراني و تئوري پردازي درد مردم را دوا نمي كند


رستم قاسمي وزير احمدي نژاد : سخت ترين دوران فروش نفت در زمان مديريت من در وزارت نفت به خاطر وجود تحريم در آن دوره بود
اما من توانستم راه هاي مختلفي براي فروش نفت پيدا كنم


رستم قاسمي وزير احمدي نژاد : دكل نفتي گمشده مربوط به شركتي از بنياد تعاون بود و پسر مهاجراني از دلال هاي خريد اين دكل بود

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران