تبيين عملكرد حوزه اداري و پشتيباني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوررهام كيائي، در نشست معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و همكاران معاونت توسعه مديريت و منابع به تبيين عملكرد حوزه اداري وپشتيباني اين سازمان در سال جاري پرداخت.

رهام كيائي، در نشست معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و  همكاران معاونت توسعه مديريت و منابع  به تبيين عملكرد حوزه اداري وپشتيباني اين سازمان در سال جاري پرداخت.

    به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد، رهام كيائي، معاون توسعه مديريت و منابع اين سازمان در ابتدا ضمن خوش آمد گويي به همكاران از ديدگاه توسعه اي معاون وزير و رييس سازمان نسبت به برگزاري اين نشست تقدير و تشكر كرد.

كيائي نشست مذكور را فرصتي براي آگاهي از انتظارات رياست سازمان و بهره مندي از نقطه نظرات مثبت همكاران عنوان كرد.

وي با اشاره به برگزاري نشست هاي مستمر و منظم شوراي معاونين بيان داشت: اجرايي شدن تصميماتي كه در شوراي معاونين اتخاذ مي شوند، باعث انسجام و هماهنگي بيشتر حوزه هاي مختلف در سطح ستادي و استاني شده است كه در اين راستا هدايت ها ، حمايت ها و رهنمودهاي رياست سازمان قابل تقدير و تشكر است.

وي اجراي مسنجم و مؤثر برنامه هاي سازماني را نتيجه تصميمات نشست هاي شوراي معاونين عنوان كرد و افزود: اقدامات مؤثري از جمله اصلاح ساختار سازماني در راستاي چابك سازي سازمان، ارتقاي منابع و مزاياي كاركنان در سال جاري صورت گرفته است.

رهام كيائي در ادامه به تبديل وضعيت مربيان حق التدريس سازمان به پيماني اشاره كرد و بيان داشت: در حال حاضر، 4600 مربي رسمي و پيماني در سازمان مشغول به فعاليت مي باشند كه تبديل وضعيت 1300 مربي نيز در حال پيگيري مي باشد.

معاون توسعه مديريت و منابع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با اشاره به رسالت اين سازمان در دو سطح ملي و ستادي بيان داشت: در سال جاري برگزاري همايش ملي و بين المللي مهارت آموزي و اشتغال، هفدهمين مسابقات ملي مهارت و اختتاميه اين مسابقات، اجراي كارگاه هاي آموزشي در سطح ستاد و مركز تربيت مربي و برون سازماني، برگزاري مسابقات قرآني كاركنان سازمان، مسابقات كشوري ورزشي سازمان ويژه برادران(در استان مازندران) و خواهران (در استان فارس) با حمايت هاي رياست سازمان و براساس مصوبات شوراي معاونين به بهترين وجه و با حداكثر صرفه جويي در هزينه ها نسبت به سنوات قبل صورت گرفت.

رهام كيائي با بيان اين كه انجام برنامه ها به صورت منسجم تر، منظم تر و شفاف تر، كاهش هزينه ها و صرفه جويي را به همراه خواهد داشت، اظهار نمود: در سال جاري در بحث هزينه ها،كاهش بسيار چشمگيري را نسبت به سال گذشته شاهد مي باشيم.

وي در ادامه در خصوص بخش ديگري از فعاليت هاي حوزه اداري و پشتيباني بيان داشت: با نظر رياست سازمان قراردادهاي سازمان به صورت كددار  منعقد مي شوند كه اين امر منجر به هماهنگي و ساماندهي همه قراردادها شده و از موازي كاري و اتلاف هزينه ها جلوگيري مي شود.

معاون توسعه مديريت و منابع اين سازمان در ادامه تأكيد كرد: بايد در حوزه اداري، مالي، اصول انتقادپذيري، انعطاف پذيري و اصلاح پذيري را الگو قرار داد تا به اصل شفاف سازي برسيم.

وي همچنين تأكيدكرد:كارشناسان معاونت توسعه مديريت و منابع  بايد به مبحث فناوري اطلاعات و پروژه محوري مسلط باشند و از ابتداي سال جاري تمامي امور روزانه بايد به صورت نرم افزاري مشخص باشد.

رهام كيائي در خاتمه افزود: حمايت و پشتيباني از تمامي برنامه هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و ... از وظايف مهم حوزه اداري و پشتيباني اين سازمان مي باشد.

معاون توسعه مديريت و منابع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور نسبت به اجراي هرچه بهتر امور توسط اين معاونت اظهار اميدواري كرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران