با مصوبه شورای اسلامی شهر یزد خیابان قیام یکسان سازی می شودبه گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد و با حضور نمایندگان بازاریان خیابان قیام و عظیمی زاده  شهرداریزد  ، موضوع طرح اجرایی خیابان قیام و مشکلاتی که برای کاسبان این خیابان ایجاد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نهایت و بعد از نظرات ارائه شده ، مقرر گردید در جهت همسان سازی خیابان قیام ، این خیابان به طور کامل کف سازی و به سواره رو تبدیل شود.

همچنین مقرر گردید این طرح از 15 فروردین ماه ظرف مدت 2 ماه انجام شود یزد و در حال حاضر و در جهت اهمیت مسئله کسب و کار بازاریان خیابان قیام در شب عید مقرر گردید خودروها از مسیر پیاده رو وسط خیابان جهت تردد و از مسیر اسفالت کنارهای پیاده رو جهت پارک خودرو استفاده کنند.

نصب دروبین مدار بسته در خیابان قیام ، جانمایی و احداث پارکینگ،  درختکاری و نصب 10 عدد شیر آتش نشانی در خیابان قیام از دیگر مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در جلسه دویست و پنجاه هشتم برای خیابان قیام  بود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران