استقبال معاون استاندار و فرماندارویژه شهرستان درفرودگاه از جهان بخشی و سعیدی معاونین مدیرکل ستاد بحران وزارت نیرو و وزارت کشور


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا