پارمیس اسماعیلی مقام اول ونقاشی برگزیده گروه سنی ۴_۷ سال کشور شد.به گزارش خبرنگار يزد فردا"طبس: پارمیس اسماعیلی مقام اول ونقاشی برگزیده گروه سنی ۴_۷ سال کشور شد.

وی هدایای خود رادرخانه هنرمندان تهران ازدستان سرکارخانم رویاطباطبایی رییس سازمان ملی بهره وری کشور دریافت کرد.

بنا براین گزارش دراین رده سنی مجموعا پنج اثر نقاشی برگزیده شدکه سه نفر ازاستان تهران ،یک نفر خراسان رضوی وپارمیس اسماعیلی ازاستان خراسان جنوبی شهر طبس موفق به این مهم شدند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران