بازدید خانم محمودی مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری ازسمن موسسه خیریه بیت الزهرا(س)به گزارش خبر نگار یزد فردا   بازدید خانم محمودی مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری به همراه معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و شهردار طبس از سمن موسسه خیریه بیت الزهرا(س)کاربران آنلاین

نظرهای کاربران