جلسه با اعضای هیات علمی

برگزاری جلسه هم اندیشی با اعضای هیات علمیجلسه ای با حضور ریاست و اعضای هیات علمی با عنوان هم اندیشی اساتید در سالن کنفرانس مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه :جلسه ای با عنوان هم اندیشی اساتیددر سالن کنفرانس پیام نور مرکز میبد با حضور آقای دکتر دهقانپور (ریاست جدید مرکز) و اعضای هیات علمی برگزار گردید. دراین جلسه دکتر دهقانپور ضمن آشنایی با اساتید و تقدیر و تشکر از حضار به بیان مشکلات مرکز و کسب راه حل با هم اندیشی اعضا پرداخت.وی همچنین خواستار برنامه ریزی اساتید جهت هرچه بهتر برگزار شدن کلاس ها در ترم آینده شد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران