سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت از برگزاری جلسه هم اندیشی و هم فکری موسسات کار آموزی آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت در آموزشگاه کیمیاء شهرستان خبر داد.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت از برگزاری جلسه هم اندیشی و هم فکری موسسات کار آموزی آزاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت در آموزشگاه کیمیاء شهرستان خبر داد.

   یزدفردا- به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) شهرستان تفت: در این جلسه که با حضور"مجید فصاحت" سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان، "حمید رضا فراشاهی" سرپرست اداره موسسات کارآموزی ازاد و مشارکتهای مردمی اداره کل و جمعی از موسسین و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد شهرستان برگزار شد،مسائل و مشکلات آموزشگاهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا